درباره من

مسلط به :

Database

WordPress

Django

Html , Css 

Python

MySql , Sql 

واکشی داده

تحلیل داده

طراح وب 85%
Python 85%
HTML 80%
CSS 80%
WordPress 85%
دوره های من