سلمان حق نوازی

درباره من

مسلط به :

WordPress

Html , Css 

Python

MySql , Sql 

واکشی داده

طراح وب 85%
HTML 85%
CSS 80%
Python 70%
دوره های من